» Tin tức
Tin tức hoạt động
Cập nhật ngày: 14/03/2017, 4:46 CH - Số lần xem: 764 : 0 Lời bình
Hội nghị triển khai KH 2017 Dự án giảm nghèo KV Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam

   Ngày 02 tháng 3 năm 2017, tại Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch dự án năm 2017, tham dự Hội nghị có đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thông tin – Truyền thông, Y tế, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh và các huyện: Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, 15 Hướng dẫn viên cộng đồng (CF) và các đại diện của 15 Ban Phát triển xã trong vùng dự án, ngoài ra còn có các phóng viên báo chí, truyền hình của tỉnh về đưa tin.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị.

Ảnh:      Toàn cảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch dự án năm 2017

   Kế hoạch tài chính, kế hoạch đấu thầu dự án năm 2017 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 với tổng vốn đầu tư là: 95.776.720.000 đồng tương đương: 4.338.106,71 đô la Mỹ (theo tỉ giá Bộ Tài chính công bố tháng 12/2016  (1 USD= 22.078 VNĐ)

Trong đó:

- Vốn ODA: 90.776.720.000 đồng, tương đương: 4.111.636,92 đô la Mỹ

- Vốn đối ứng: 5.000.000.000 đồng, tương đương: 222.469,79 đô la Mỹ

Vốn phân bổ cho các hợp phần như sau:

Hợp phần I:  Phát triển CSHT cấp xã và thôn/ bản : 26.745,57 triệu đồng

Trong đó:

THP1.1: Phát triển CSHT cấp xã và thôn, bản: 26.126,46 triệu đồng

THP 1.2: Vận hành và bảo trì: 691,11triệu đồng

Hợp phần II: Phát triển Sinh kế bền vững: 13.623,24 triệu đồng

Trong đó:

THP2.1: Tự chủ và đa dạng thu nhập: 12.750,80 triệu đồng

THP2.2: Phát triển liên kết thị trường: 872,44 triệu đồng

Hợp phần III: : Phát triển CSHT kết nối cấp huyện, Nâng cao năng lực và truyền thông:  47.706,53 triệu đồng

Trong đó:

THP3.1: Phát triển CSHT kết nối cấp huyện: 40.352,24 triệu đồng

THP3.2: Nâng cao năng lực: 5.502,02 triệu đồng

THP3.3: Truyền thông: 1.852,27 triệu đồng

Hợp phần IV:  Quản lý dự án: 7.701,38 triệu đồng,

Trong đó Vốn đối ứng: 5.000 triệu đồng, Vốn ODA: 2.701,38 triệu đồng. 

Ảnh: Ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị

   Hội nghị đã phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện của từng hợp phần của dự án trong năm 2016. Lũy kế giải ngân tính đến ngày 31/12/2016 đạt: 83.719,82 triệu đồng, trong đó vốn ODA: 77.832,24 triệu đồng, vốn đối ứng: 5.714,02 triệu đồng. Riêng trong năm 2016 đã giải ngân: 62.119,79 triệu đồng, trong đó vốn ODA: 60.021,71 triệu đồng, vốn đối ứng: 2.098,08 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 82,20% so với kế hoạch.

Ảnh: Ông Nguyễn Hoàng Thanh GĐ BQLDA tỉnh phát biểu tại Hội nghị

   Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã bàn bạc thảo luận sôi nổi những vướng mắc tồn tại trong năm 2016 để có những giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch dự án năm 2017.

 

Nguyễn Thế Phi Hồ

Tư vấn NCNL-TT, BQLDA tỉnh Quảng Nam

Comments
Hiện tại không có lời bình nào
Để viết lời bình bạn phải đăng nhậpt. Bạn có thể đăng nhập ở đây
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn