» Hỏi đáp
Hướng dẫn
Cập nhật ngày: 18/03/2015, 10:59 AM - Số lần xem: 1770
Vấn đề xã làm chủ đầu tư

Hỏi:

Điều kiện cho xã làm chủ đầu tư ra sao? Trong trường hợp xã không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì giải quyết thế nào?

Trả lời:

   Theo thiết kế, Dự án đẩy mạnh phân cấp cho xã làm chủ đầu tư đối với các tiểu dự án (TDA) trong HP1 và THP2.1 (trừ công trình Cơ sở hạ tầng phát sinh thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư sẽ chuyển cho Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư). Quá trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư được thực hiện theo lộ trình. Với các xã đáp ứng đủ các tiêu chí phù hợp thì sẽ được phân cấp làm chủ đầu tư ngay trong năm đầu tiên thực hiện Dự án. Với các xã chưa đáp ứng được đủ các tiêu chí cần thiết thì sẽ được tập huấn NCNL để có đủ năng lực thực hiện vai trò chủ đầu tư. Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT), ngưỡng giá trị công trình CSHT mà BPT xã có thể làm chủ đầu tư áp dụng trong 18 tháng là 1 tỷ đồng;

   Các tiêu chí để xã làm chủ đầu tư được quy định chi tiết trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án (PIM), Quyển 8 – Xã làm chủ đầu tư như sau:

-   Trưởng/Phó  có trình độ Phổ thông trung học trở lên và kinh nghiệm quản lý các chương trình/dự án giảm nghèo;

-   Kế toán  có trình độ trung cấp; hoặc nếu có trình độ sơ cấp thì phải có từ 3 năm công tác liên tục trở lên trong nghề kế toán hoặc quản lý tài chính;

-    Có đủ nhân sự chuyên môn được tập huấn về thủ tục thực hiện HP1 và THP2.1, bao gồm cả tập huấn về quản lý tài chính và kế toán.

   Hướng dẫn viên cộng đồng là cán bộ thuộc BQLDA huyện nhưng được phân công hỗ trợ trực tiếp cho các  sẽ đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ  triển khai các hoạt động do xã làm chủ đầu tư.

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn