Cập nhật ngày: 23/09/2014, 9:42 SA - Số lần xem: 887
Phần X - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức thực hiện

Điều 29. Trách nhiệm thực hiện

1. Trưởng nhóm có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này đến cán bộ dự án trong Nhóm để thực hiện.

2. Cán bộ dự án trong Ban ĐPTW, các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Ban ĐPTW có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này.

3. Văn phòng Ban ĐPTW phối hợp với các Nhóm theo dõi, đôn đốc các cán bộ dự án trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban ĐPTW. Kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm và kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp để hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Ban ĐPTW.

 

Điều 30. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Nhóm , cán bộ dự án trong Ban ĐPTW, các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Văn phòng Ban ĐPTW để xem xét, báo cáo Giám đốc giải quyết theo thẩm quyền ./.

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn