Phần I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi, đối tượng điều chỉnh và Nguyên tắc làm việc

Phần II - TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc & Phó Giám đốc

Phần III - TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC

Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Trưởng nhóm và Cán bộ Dự án

Phần IV - QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC NHÓM TRONG DỰ ÁN

Quan hệ công tác của các nhóm trong dự án

Phần V - QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT VĂN BẢN

Quy trình và cách thức giải quyết văn bản

Phần VI - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN ĐPTW

Phần VI  - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN ĐPTW

Phần VII - TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP VÀ HỘI NGHỊ

Phần VII - TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP VÀ HỘI NGHỊ 

Phần VIII - ĐI CÔNG TÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

Đi công tác trong nước và nước ngoài

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn