SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN - PIM
Mẫu 7.9 - Hồ sơ chào giá cho mua sắm hàng hóa

Hồ sơ chào giá cho mua sắm hàng hóa


Trang số: 3 của 3 Trang trước | Trang tiếp theo
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn