SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN - PIM
Mẫu 7.1 - Điều khoản tham chiếu

Điều khoản tham chiếu - TOR

Mẫu 7.2 - Thư mời bày tỏ nguyện vọng

Thư mời bày tỏ nguyện vọng - REOI

Mẫu 7.3 - Hồ sơ mời thầu & thuê Tư vấn

Mẫu hồ sơ mời nộp đề xuất - Tuyển chọn dựa trên Năng lực của Tư vấn

Mẫu 7.4 - Đấu thầu cung cấp thiết bị vật tư - NCB

Đấu thầu cung cấp thiết bị và vật tư theo hình thức Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)

Mẫu 7.5 - Đấu thầu công trình - NCB

Đấu thầu công trình theo hình thức Đấu thầu cạnh tranh trong nước - NCB

Mẫu 7.6 - Báo cáo đánh giá tuyển chọn tư vấn cá nhân

Báo cáo đánh giá lựa chọn và tuyển dụng tư vấn cá nhân

Mẫu 7.7 - Báo cáo đánh giá thầu

Mẫu đánh giá thầu Xây lắp và Hàng hóa

Mẫu 7.8 - Hồ sơ chào giá cạnh tranh cho công trình - SRFQ

Hồ sơ chào giá cạnh tranh cho công trình: dùng cho các hợp đồng xây lắp mua sắm theo phương pháp chào giá cạnh tranh.


Trang số: 2 của 3 Trang trước | Trang tiếp theo
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn