» Hỏi đáp
Hướng dẫn
Sản phẩm Dự án GNTN & Bản đồ sinh kế

民生产品项目

05/01/2019 - 3:41 PM
Tài liệu Lịch Nông vụ 

Tài liệu Lịch Nông vụ

25/07/2018 - 11:46 AM
HD quy trình thực hiện THP2.2 

Hướng dẫn quy trình thực hiện THP2.2

19/01/2016 - 5:11 PM
Hướng dẫn 1 số nội dung liên quan đến thực hiện DA
                                                   MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN
                                      CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
30/06/2015 - 4:45 PM
Cập nhật các giải đáp về sinh kế 

Tài liêu bản word - Cập nhật các hướng dẫn về sinh kế

21/05/2015 - 10:01 AM
Giải đáp một số vấn đề về sinh kế

Lựa chọn mô hình sinh kế, trồng cây mắc-ca, việc thực hiện tiếp tục mô hình sinh kế trong năm kế hoạch tiếp theo

24/04/2015 - 3:32 PM
Giải đáp một số vấn đề chung

Giám sát các công trình thi công trên địa bàn xã, trường hợp hộ gia đình chỉ có chồng nuôi con nhỏ có được tham gia nhóm LEG không,

24/04/2015 - 3:22 PM
Các vấn đề về tổ chức & hoạt động nhóm LEG An ninh lương thực và Dinh dưỡng

Tiêu chí lựa chọn LEG ANLT & DD, 1 hộ không tham gia 2 nhóm LEG, viết gộp chung 2 nội dung ANLT và DD, đánh giá hiệu quả của hoạt động Dinh dưỡng.

24/03/2015 - 10:52 AM
Vấn đề xã làm chủ đầu tư

Hỏi:

Điều kiện cho xã làm chủ đầu tư ra sao? Trong trường hợp xã không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì giải quyết thế nào?

18/03/2015 - 10:59 AM
Vấn đề nhập liệu trên Phần mềm Kế toán

Hỏi:

   Đề nghị Ban ĐPTW xem xét, phần mềm kế toán của dự án hiện nay nhập liệu bằng cách nhấp chuột sẽ rất tốn thời gian, đề nghị Ban ĐPTW đề nghị với đơn vị cung cấp thiết kế lại phần mềm nhập liệu bằng bàn phím để tiện dụng hơn.

18/03/2015 - 10:57 AM

Trang số: 1 của 2 Trang trước | Trang Sau
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn