» Hỏi đáp
Hướng dẫn
Việc sử dụng xe ô tô ở BQLDA Huyện

Hỏi:

   Phó Giám đốc Ban QLDA huyện (chuyên trách) không thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô (theo Thông tư 59/BTC) vậy khi Ban QLDA huyện được cấp xe ô tô thì Phó Giám đốc Ban QLDA có thể dùng xe bằng cách nào?

18/03/2015 - 10:53 SA
Vấn đề kinh phí các cuộc họp Thôn, Bản do Ban phát triển Xã tổ chức

Hỏi:

Trong quá trình thực hiện dự án, các Ban Phát triển (BPT) xã sẽ phải tổ chức các cuộc họp thôn, bản, vậy có thể chi trả cho các hoạt động này từ nguồn kinh phí nào?

- Các kinh phí hỗ trợ hoạt động của BPT xã sẽ được chi trả như thế nào?

18/03/2015 - 10:48 SA
Về kinh phí hoạt động của Ban QLDA Huyện

Hỏi :

   Ban QLDA một số huyện được thành lập từ tháng 11/2013 theo công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chính thức hoạt động từ tháng 1/2014 nhưng đến nay vẫn chưa có lương và kinh phí hoạt động. Theo Công văn số 10159/BKH-ĐT cho phép thanh toán phụ cấp nguồn ODA từ khi Ban QLDA được thành lập nhưng Ban QLDA tỉnh chỉ cho phép thanh toán các chi phí này từ tháng 7/2014 (hiện nay tỉnh chưa có văn bản gửi huyện về việc này)

18/03/2015 - 10:41 SA
Về việc mở 1 mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Hỏi:

   Hiện nay việc giải ngân và kiểm soát chi tại Kho bạc tỉnh gặp khó khăn, do theo quy định của Bộ Tài chính, mỗi dự án chỉ được mở 1 mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản do vậy toàn bộ các chứng từ thanh toán của huyện, xã đều phải chuyển Kho bạc tỉnh kiểm soát chi?

18/03/2015 - 10:36 SA

Trang số: 2 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn