» Hỏi đáp
Hướng dẫn
Các vấn đề về tổ chức & hoạt động nhóm LEG An ninh lương thực và Dinh dưỡng

Tiêu chí lựa chọn LEG ANLT & DD, 1 hộ không tham gia 2 nhóm LEG, viết gộp chung 2 nội dung ANLT và DD, đánh giá hiệu quả của hoạt động Dinh dưỡng.

24/03/2015 - 10:52 SA
Vấn đề xã làm chủ đầu tư

Hỏi:

Điều kiện cho xã làm chủ đầu tư ra sao? Trong trường hợp xã không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì giải quyết thế nào?

18/03/2015 - 10:59 SA
Vấn đề nhập liệu trên Phần mềm Kế toán

Hỏi:

   Đề nghị Ban ĐPTW xem xét, phần mềm kế toán của dự án hiện nay nhập liệu bằng cách nhấp chuột sẽ rất tốn thời gian, đề nghị Ban ĐPTW đề nghị với đơn vị cung cấp thiết kế lại phần mềm nhập liệu bằng bàn phím để tiện dụng hơn.

18/03/2015 - 10:57 SA
Phương tiện đi lại phục vụ công tác

Hỏi:

   Nhân viên Ban QLDA huyện phải thường xuyên đi công tác tại các xã dự án nhưng không có phương tiện, Ban QLDA huyện có thể sử dụng kinh phí QLDA để mua xe máy phục vụ công tác có được không?

18/03/2015 - 10:56 SA
Việc sử dụng xe ô tô ở BQLDA Huyện

Hỏi:

   Phó Giám đốc Ban QLDA huyện (chuyên trách) không thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô (theo Thông tư 59/BTC) vậy khi Ban QLDA huyện được cấp xe ô tô thì Phó Giám đốc Ban QLDA có thể dùng xe bằng cách nào?

18/03/2015 - 10:53 SA
Vấn đề kinh phí các cuộc họp Thôn, Bản do Ban phát triển Xã tổ chức

Hỏi:

Trong quá trình thực hiện dự án, các Ban Phát triển (BPT) xã sẽ phải tổ chức các cuộc họp thôn, bản, vậy có thể chi trả cho các hoạt động này từ nguồn kinh phí nào?

- Các kinh phí hỗ trợ hoạt động của BPT xã sẽ được chi trả như thế nào?

18/03/2015 - 10:48 SA
Về kinh phí hoạt động của Ban QLDA Huyện

Hỏi :

   Ban QLDA một số huyện được thành lập từ tháng 11/2013 theo công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chính thức hoạt động từ tháng 1/2014 nhưng đến nay vẫn chưa có lương và kinh phí hoạt động. Theo Công văn số 10159/BKH-ĐT cho phép thanh toán phụ cấp nguồn ODA từ khi Ban QLDA được thành lập nhưng Ban QLDA tỉnh chỉ cho phép thanh toán các chi phí này từ tháng 7/2014 (hiện nay tỉnh chưa có văn bản gửi huyện về việc này)

18/03/2015 - 10:41 SA
Về việc mở 1 mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Hỏi:

   Hiện nay việc giải ngân và kiểm soát chi tại Kho bạc tỉnh gặp khó khăn, do theo quy định của Bộ Tài chính, mỗi dự án chỉ được mở 1 mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản do vậy toàn bộ các chứng từ thanh toán của huyện, xã đều phải chuyển Kho bạc tỉnh kiểm soát chi?

18/03/2015 - 10:36 SA

Trang số: 2 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn