» Tài liệu
Văn Bản - Tài Liệu
 CategoryTitleDescriptionSize 
 TLTT2Tài liệu truyền thông 2014 - P24.83 MBDownload
 TLTT1Tài liệu truyền thông 2014 - P16.09 MBDownload
5/10/2015CV 7246/BKHĐT-KTĐPLTVề việc sửa đổi một số nội dung trong PIM1.18 MBDownload
 CLTTChiến lược truyền thông534.36 KBDownload
 TLTT3Tài liệu truyền thông 2014 - P34.54 MBDownload
10/2013FSBáo cáo Nghiên cứu Khả thi cấp Trung ương - Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên4.13 MBDownload
 PIMSổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án - Quyển 1 ---> 64.17 MBDownload
 PIMSổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án - Quyển 7 ---> 125.46 MBDownload
 PIMSổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án - 9 Biểu mẫu bản word411.33 KBDownload
23/9/2014QCLVQuy chế làm việc của Ban Điều phối dự án Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên7.45 MBDownload
24/4/2014HĐTTHiệp định tài trợ - P16.47 MBDownload
24/4/2014HĐTTHiệp định tài trợ - P27.95 MBDownload
24/4/2014HĐTTHiệp định tài trợ - Bản Tiếng Anh1,023.63 KBDownload
 BĐ6TBản đồ các tỉnh dự án1.25 MBDownload
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn