Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
 Số/Ký hiệuKích thước Tên Văn bản - Tài liệu
khlcnt-bdp-2017230,72 KBTải vềBan Điều phối TW - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
khlcnt-dl-2017382,26 KBTải vềĐăk Lăk - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
khlcnt-dn-2017275,64 KBTải vềĐăk Nông - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
khlcnt-gl-2017391,00 KBTải vềGia Lai - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
khlcnt-kt-2017505,52 KBTải vềKon Tum - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
khlcnt-qn-2017271,64 KBTải vềQuảng Nam - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
khlcnt-qng-2017315,66 KBTải vềQuảng Ngãi - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2017
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
 Số/Ký hiệuKích thước Tên Văn bản - Tài liệu
khlcnt-bdp-2016478,04 KBTải vềBan Điều phối TW - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
khlcnt-dl-2016464,73 KBTải vềĐăk Lăk - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
khlcnt-dn-2016386,75 KBTải vềĐăk Nông - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
khlcnt-gl-2016647,85 KBTải vềGia Lai - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
khlcnt-kt-2016787,90 KBTải vềKon Tum - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
khlcnt-qn-2016452,93 KBTải vềQuảng Nam - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
khlcnt-qgn-2016444,95 KBTải vềQuảng Ngãi- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2016
Kế hoạch Đấu thầu
 Số/Ký hiệuKích thước Tên Văn bản - Tài liệu
khlcnt-qgn-2015-đc250,67 KBTải vềQuảng Ngãi- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 - điều chỉnh bổ sung
khlcnt-qn-2015-đc200,03 KBTải vềQuảng Nam - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 - điều chỉnh bổ sung
khlcnt-kt-2015-đc372,22 KBTải vềKon Tum - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 - điều chỉnh bổ sung
khlcnt-gl-2015-đc171,83 KBTải vềGia Lai - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 - điều chỉnh bổ sung
khlcnt-dn-2015-đc307,42 KBTải vềĐăk Nông - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 - điều chỉnh bổ sung
khlcnt-dl-2015-đc327,51 KBTải vềĐăk Lăk - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 -điều chỉnh bổ sung
khlcnt-qng-2015418,33 KBTải vềQuảng Ngãi - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015
khlcnt-qn-2015354,53 KBTải vềQuảng Nam - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015
khlcnt-kt-2015433,34 KBTải vềKon Tum - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015
khlcnt-gl-2015373,18 KBTải vềGia Lai - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015
khlcnt-dn-2015441,59 KBTải vềĐăk Nông - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015
khlcnt-dl-2015388,67 KBTải vềĐăk Lăk - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn