Chia sẻ kinh nghiệm
Cập nhật ngày: 30/03/2015, 10:44 SA - Số lần xem: 1083
Kinh nghiệm Hướng dẫn & tập huấn cán bộ CFs của tỉnh Quảng Ngãi

   Khi tiếp nhận 15 CF được Trung ương phân về tỉnh và tỉnh tiến hành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ CF với nhiều hình thức khác nhau:

1. Tỉnh tổ chức họp 15 CF, giới thiệu tổng quan về dự án của tỉnh và cho CF thảo luận làm rõ một số vấn đề trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (FS). Đây là nền tảng ban đầu để CF nắm bắt thông tin chung về dự án trước khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ các Ban Phát triển xã.

2. Phân CF về huyện thông qua Ban QLDA huyện và phân về phụ trách xã trong vùng dự án (có sự tham dự của Lãnh đạo các xã trong vùng dự án để nhận CF).

3. CFs phối hợp với BPT xã tổ chức họp dân giới thiệu tổng quan về dự án cho cán bộ xã, thôn và bà con biết về dự án (lồng ghép với các cuộc họp dân do UBND xã chủ trì như: ngày đại đoàn kết, các cuộc họp dân triển khai công việc của xã...).

4. Sau khi kế hoạch 2014 được CPO, NHTG và UBND tỉnh phê duyệt, tỉnh phối hợp với CF tổ chức tập huấn hướng dẫn sơ bộ về KH 2014 của tỉnh và các hoạt động của dự án sẽ đầu tư trong KH 18 tháng đầu. Trong nội dung này, tỉnh tổ chức tập huấn cho CF về cách thức hình thành nhóm LEGs (theo sổ tay hướng dẫn của dự án-PIM, thời gian này, PIM chưa được phát hành chính thức nhưng đã có file mềm đã được góp ý và phê duyệt từ trung ương), tổ chức in tài liệu PIM quan trọng cho CF nghiên cứu trước.

5. Về các hoạt động truyền thông của dự án, tỉnh kết hợp phát Tờ rơi giới thiệu tổng quan của Trung ương (sử dụng tài liệu tại Hội nghị khởi động toàn dự án tại Gia Lai) cho tất cả CF để về giới thiệu cho xã, thôn và bà con trong các cuộc hội nghị tại địa phương. CF còn tham gia họp trực báo định kỳ với Ban QLDA huyện, Ban Phát triển xã hàng tuần để nắm bắt thông tin và báo cáo tiến độ thực hiện của dự án (nếu được mời CF báo cáo trước cuộc họp trực báo của huyện, xã).

6. Về thông tin liên lạc giữa các CF của tỉnh: ngay từ ban đầu, anh Phước là cán bộ Sinh kế BQL DA tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn các CF bầu chọn 1 trưởng nhóm CF chung cho tỉnh, và mỗi huyện bầu 01 CF trưởng phụ trách tại huyện để tiếp nhận và chia sẻ thông tin cho các bạn CF khác. Đồng thời Nhóm CF mở 1 địa chỉ email chung cho cả nhóm để nhận các tài liệu, thông tin từ Trung ương, tỉnh, huyện gửi về, và CF gửi các góp ý, câu hỏi về tỉnh, huyện để giải đáp và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, CF của Quảng Ngãi còn tạo một địa chỉ GNTN-tỉnh Quảng Ngãi trên facebook (mạng xã hội) để chia sẻ thông tin khi đi cơ sở tại các thôn/bản của xã. Facebook hiện tại được giao cho 02 bạn quản lý và kiểm duyệt hình ảnh, thông tin trước khi gửi tin lên Facebook.

7. Về chia sẻ kinh nghiệm giữa các CF: Sau mỗi đợt CF được cử đi tập huấn thí điểm xong về chia sẻ lại những kiến thức thông tin mà CF học được từ lớp tập huấn được tỉnh, huyện cử đi (công việc này đã giúp cho CF nắm bắt được các thông tin chung trước khi tham gia các khóa tập huấn tập trung do CPO tổ chức).

  Sau 04 tháng làm việc của CF tại địa bàn các xã, theo đánh giá ban đầu đội ngũ 15 CF của tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã nắm bắt thông tin về dự án, đã và đang triển khai các cuộc họp thôn, hình thành các nhóm LEGs để triển khai KH dự án năm 2015. Bên cạnh đó CF còn tham gia các hoạt động khác của địa phương tại xã có dự án hỗ trợ khi được Ban Phát triển xã điều động....

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn