Các biên bản ghi nhớ
 Số/Ký hiệuKích thước Tên Văn bản - Tài liệu
DAM-Aug-2016760,20 KBTải vềAIDE-MÉMOIRE-Biên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ DA lần 6, bản Tiếng Anh
DAM-Mar-20162,03 MBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 5, tháng 3 2016, bản Tiếng Anh
DAM-Mar-20163,26 MBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 5, tháng 3 2016, bản dịch Tiếng Việt
DAM-aug-20151,03 MBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 4, tháng 8 2015, bản dịch Tiếng Việt
DAM-Aug-20151,15 MBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 4, , tháng 8 2015, bản Tiếng Anh
DAM-Jan-2015861,65 KBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 3, ngày 16-17, tháng 1 2015, bản Tiếng Anh
DAM-Jan-20151,16 MBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 3, ngày 16-17, tháng 1 2015, bản dịch Tiếng Việt
DAM-otc-2014388,16 KBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 2, ngày 16-17, tháng 10 2014, bản dịch Tiếng Việt
DAM-Otc-2014123,78 KBTải vềBiên bản ghi nhớ của đoàn hỗ trợ WB lần 2, ngày 16-17, tháng 10 2014, bản Tiếng Anh
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn