Tin chi tiết
Cập nhật ngày:18/03/2015 - 10:53:00
Việc sử dụng xe ô tô ở BQLDA Huyện

Hỏi:

   Phó Giám đốc Ban QLDA huyện (chuyên trách) không thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô (theo Thông tư 59/BTC) vậy khi Ban QLDA huyện được cấp xe ô tô thì Phó Giám đốc Ban QLDA có thể dùng xe bằng cách nào?

Trả lời :

   Phó Giám đốc BQLDA (cũng như các thành viên trong Ban QLDA) sử dụng xe ô tô theo Quy chế sử dụng xe ô tô của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây nguyên (quy định đặc thù riêng cho Dự án, sẽ ban hành trước khi giao xe cho các Ban QLDA tỉnh/huyện).

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn