Tin chi tiết
18/03/2015 - 10:36:00
Về việc mở 1 mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Hỏi:

   Hiện nay việc giải ngân và kiểm soát chi tại Kho bạc tỉnh gặp khó khăn, do theo quy định của Bộ Tài chính, mỗi dự án chỉ được mở 1 mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản do vậy toàn bộ các chứng từ thanh toán của huyện, xã đều phải chuyển Kho bạc tỉnh kiểm soát chi?

Trả lời:

   Theo quy định của Bộ Tài chính, mỗi dự án chỉ được mở 1 mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tuy nhiên để thuận tiện hơn cho việc thanh quyết toán của dự án ở cấp huyện, xã theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM) của Dự án, Sở tài chính ở một số tỉnh đã cho phép mở mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại cấp huyện, xã. Ban Điều phối Trung ương đã có công văn số 17/BĐPTW- KTTC ngày 29/1/2015 về việc mở mã số cho các Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện và Ban Phát triển xã, cách làm tương tự như Đăk Lăk, Kon Tum đã làm. Nếu các BQLDA các tỉnh không làm được như cách trên thì gửi Công văn cho Ban Điều phối Trung ương để hỗ trợ giải quyết.

Các tin khác:
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn